[NL]
MONOCHROMEN - ABSTRACTE COLLAGES
Met deze serie neemt ze haar werk een stap verder om dichter bij de intrinsieke waarde te komen. Ze zoekt naar meer verdieping, naar een zuivere presentatie van een gevoelsbeleving, naar de verinnerlijking.

Dit vergt een rigoureuze aanpak. Ze laat haar gewaardeerde kleurpallet los en legt de focus op het nieuwe basis ingrediënt: zwart. Daarbij nemen de gelaagdheden nemen toe. Driedimensionale aspecten treden steeds meer naar de voorgrond, een bulk aan nieuwe materialen en technieken worden onderzocht en toegepast. De nieuwe serie Monochromen is geboren.

De werken bestaan uit zwart en de benodigde steunkleur. Deze tegenhanger is meestal wit, maar ook andere steunkleuren verschijnen op het toneel. Het gaat om het contrast, het spel tussen licht en donker, en om de kleurwaarden die hiertussen liggen. In deze gradaties, daar ligt de toegevoegde waarde.

In deze serie is de gelaagdheid van een nog groter belang. In kleur, in vorm en in opbouw. Het is een spel van opbouw en afbraak, welke zich steeds weer opvolgen, totdat uiteindelijk een symbiotische samensmelting is ontstaan.

Het zijn immense collages zijn opgebouwd uit veelvoudige lagen. Losse vormen, vaste vormen, groot, klein, twee- en driedimensionaal. De schaar hanterend, werkt de kunstenaar op uitgekiende wijze de werken uit. Contrast en textuur versterken elkaar, en creëren verdieping, om uiteindelijk één te worden.

Lim A Po werkt met acryl op diverse materialen, zoals linnen, papier, aluminium en messing.
[ENG]
MONOCHROMEN - ABSTRACT COLLAGES
With this series she takes her work a step further to get closer to its intrinsic value. She is looking for more depth, for a pure presentation of an emotional experience, for internalization.

This requires a rigorous approach. She lets go of her valued color palette and focuses on the new basic ingredient: black. In addition, the layering increases. Three-dimensional aspects are increasingly coming to the fore. And a bulk of new materials and techniques are researched and applied. The new series Monochromes is born.

The works consist of black and the required supporting color. This pendant is usually white, but also other colors pass the stage. It is about the contrast, the interplay between light and dark, and the color values that lies in between. In these gradations, that is where the added value lies.

Layering is of an even greater importance in this series. In color, in shape and in construction. It is a game of construction and breakdown, which is always in succession, until finally a symbiotic amalgamation has arisen.

They are immense collages made up of multiple layers. Loose shapes, fixed shapes, large, small, two- and three-dimensional. Using the scissors, the artist elaborates the works in a clever way. Contrast and texture reinforce each other and create depth to eventually become one.

Lim A Po works with acrylic on various materials, such as linen, paper, aluminum and brass.