[NL]
Alisa Lim A Po (Amsterdam, 1975) is autonoom kunstenaar. Haar werk reflecteert op menselijke gedragingen en de gevoelens die hieruit voortvloeien, zoals geluk, verdriet of angst. Vanuit haar persoonlijke visie op deze thematiek creëert Lim A Po unieke conceptuele series. Deze stellen haar in staat om met scherpe focus meer verdieping te creëren. Zo kan ze al scheppend reflecteren op gebeurtenissen uit haar eigen leven en de wereld om haar heen. Elke serie is als een boek, waarin de werken als afzonderlijke hoofdstukken toch ook duidelijk met elkaar in verbinding staan. De series vertegenwoordigen de ontwikkeling die Lim A Po als kunstenaar en als mens doormaakt. Ze volgen elkaar op een natuurlijke wijze op.

Naast het kleurrijke handschrift, dat als een rode draad door haar werk loopt, valt haar onderzoek naar verschillende materialen en nieuwe technieken in het oog. Lim A Po varieert zowel met de grootte als de ondergrond van haar werk. Voor elk stuk kiest ze steeds het materiaal en het formaat die haar boodschap het beste tot uitdrukking brengen. Als autodidact kunstenaar voegt zij al doende de beheersing van nieuwe materialen en bewerkingstechnieken toe aan haar oeuvre.[ENG]
Alisa Lim A Po (Amsterdam, 1975) is a visual artist. Her work reflects on various aspects of human behavior and emotions, like happiness, grief or fear. Lim A Po creates unique, conceptual series of artworks from her personal experiences and views. The body of works consists of unique, conceptual series. Working in series allows Lim A Po to tap in deeper and venture beyond what is visible to the naked eye. She reflects creatively on events from her own life and the world around her. With a sharp focus, she scrapes beneath the obvious, exploring the vastness of human behavior and emotions or commenting on social themes.

Along with her unique and recognizable hand that is always felt throughout her oeuvre, her exploration of different materials and new techniques is remarkable. Lim A Po varies with both the measurement and the surface of her works. For every artwork, she carefully selects the material and size that best represent her message. As an autodidact artist, she teaches herself how to skillfully work materials, mastering the necessary techniques. Each time she does so, she adds a new expertise to her body of works.