ALLOY OF ELEMENTS

[NL]
Jaar: 2017-2019 | Nr: 1-54 | Materiaal: acryl op spiegel RVS | Categorie: S|M|L BINNENKORT NR. 23, 24, 39, 43, 44 EN 54 OOK ONLINE!

Met Elements herbeleeft Alisa Lim A Po gekoesterde gevoelens en intieme momenten van geluk. In deze serie kunstwerken vertaalt de kunstenaar die sentimenten naar tijd en plaats. Ze maakt hiervoor gebruik van een organische beeldtaal, waardoor associaties met bloei en verderf, de vergankelijkheid van schoonheid, en haar waardering voor de natuur als vanzelf ontstaan. De werken binnen Elements kennen een gedefinieerde, organische vorm. Deze absolutie is zowel vertrekpunt als eindbestemming. In vooraf bepaalde kaders ontstaat een ruimtelijke gelaagdheid, waarin de relatie tussen kleur en vorm bepalend en van grote betekenis is. Contrast en textuur versterken elkaar en creëren verdieping, om uiteindelijk één te worden.

Abstractie
Lim A Po werkt voor Elements met acryl op diverse materialen, zoals linnen, papier, aluminium en messing. Door de combinatie van kleurgebruik en organische vormen straalt deze serie een vriendelijkheid uit, die associaties met de natuur oproept. Tegelijkertijd kent Elements door strakke lijnvoering en fragmentarische verbeeltenissen een grote abstractie. Het spel tussen ondergrond, hoogglans en licht geeft tevens een scherpere toon aan het werk, die contrasteert met de organische beeldtaal. Zo creërt de kunstenaar werken die openstaan voor interpretatie en introspectie.

Installaties
Met de installatie Alloy of Elements voegt Lim A Po driedimensionaal werk op spiegel-rvs aan haar oeuvre toe. De installatie bestaat uit veelvoudige driedimensionale onderdelen, die modulair samen te stellen zijn. Hierdoor is er een uitzonderlijke rol voor de beschouwer weggelegd. Die wordt in staat gesteld om de werken naar eigen inzicht te selecteren en te rangschikken, waardoor een geheel nieuwe interpretatielaag wordt toegevoegd. Zo krijgt het werk een nieuwe betekenis buiten het bereik van de kunstenaar, die ruimte geeft voor nieuwe gevoelens en inzichten.

[ENG]
Year: 2017-2019 | No: 1-54 | Material: acryl on mirror RVS | Category: S|M|L NO. 23, 24, 39, 43, 44 AND 54 SOON ONLINE!

In Elements, Alisa Lim A Po relives cherished feelings and intimate moments of happiness. With this series of artworks, the artist translates these sentiments to time and place. She uses an organic visual language, in which associations with flourishing and decay, the transience of beauty, and her appreciation for nature arise naturally.The artworks within the series Elements are defined by a organic shapes. For Lim A Po, this absolution of form is both a starting point as well as the final destination. In predetermined frameworks a spatial layering originates, in which the relationship between color and form is decisive and of great significance. Contrast and texture work together to create layering and depth, to become one.

Abstraction
In this series, Lim A Po works with acrylic on various materials, such as linen, paper, aluminum, and brass. Through its combination of colors and shapes, this series expresses a certain kindness that evokes associations with nature. At the same time, Elements has a great abstraction through its sharp lines and fragmentary imagery. The playful act between surface, highlights, and lighting gives an additional edginess to the works, which contrasts with the organic visual language. The artist thus creates a body of works subject to interpretation and introspection.

Installations
With the installation Alloy of Elements Lim A Po also adds three-dimensional work on mirror-rvs to the series Elements. The installation consist of multiple three-dimensional components that can be assembled in a modular fashion. As a result, an exceptional role for the viewer is reserved. He is enabled to select and arrange the works according to his insights, potentially adding an entirely new layer of interpretation to the works. The beholder consequently adds a new significance to Elements beyond the reach of the artist, giving way to new-fledged feelings and insights.

  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland

ATELIER AJ Lim A Po
Lieven de Keylaan 24, 2101VE Heemstede, NL
alisa@ajlimapo.nl | +31 (0)6-52586897
alleen op afspraak / by appointment only