Supernatural

[NL]
Eigen gekoesterde gevoelens en intieme momenten van geluk vertaal ik in deze serie naar grotere context, naar een essentieel en meer generiek beeld. Zo krijgt het een bepaalde anonimiteit met tegelijkertijd een algemene herkenbaarheid. Met de serie beoog ik geen realistische werken, en streef tevens niet naar natuurgetrouwe herkenbare beelden. Ik probeer een gevoel te benaderen, een gevoel te herleven. De serie presenteert dan ook werken die openstaan voor interpretaties en introspectie. Een ontsnapping uit, een bezoek aan, een herinnering van... stil, reflecterend, zinvol en zinloos tegelijkertijd, gedreven door abstracte organische vormen en een zacht kleurpallet.

[ENG]
For this series I translate my cherished feelings and intimate moments of happiness into a larger context, to an essential and more generic image. This gives a certain anonymity with overall recognition. With the series I do not intend the work to be realistic or aim for true and faithful images. I try to approach and revive some kind of feeling. The series therefore presents works that are open to interpretation and introspection. An escape from, a visit, a memory of ... quiet, reflective, meaningful and meaningless at the same time, driven by abstract organic shapes and a soft color palette.

  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland

ATELIER / STUDIO AJ Lim A Po
Boeingavenue 213, 2ET, Schiphol-Rijk, NL
alisa@ajlimapo.nl | +31 (0)6-52586897
alleen op afspraak / by appointment only