Social War

[NL]
De serie Social War (2014-2017) is gebaseerd op de menselijke liefde. Ondanks het feit, of door het feit, dat we allemaal tot dezelfde menselijke soort behoren, begeeft de mens zich in een continue strijd. Een wirwar van hedendaagse sociaal gedrag, een geweld van complexe interacties.

NB. De serie is gesloten, alleen de onderstaande werken zijn nog beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op: alisa@ajlimapo.nl.

Klik hier voor een overzicht van nog beschikbare werken.

[ENG]
The series Social War (2014-2017) is based on human love. Despite the fact, or by the fact, that we all belong to the same human species, the human moves in a continuous struggle. A tangle of contemporary social behavior, a violence of complex interactions.

NB. The series series has ended, only the following works are still available. Please contact for more info: alisa@ajlimapo.nl.

Klick for overview last available pieces.

  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland

ATELIER / STUDIO AJ Lim A Po
Boeingavenue 213, 2ET, Schiphol-Rijk, NL
alisa@ajlimapo.nl | +31 (0)6-52586897
alleen op afspraak / by appointment only