NATURE OF ELEMENTS

[NL]
Jaar: 2017/2018 | Nr: 1 - 9 | Materiaal: acryl op Belgisch linnen | Categorie: S|M|L | BINNENKORT ALLE OBJECTEN ONLINE!
De installatie Nature of Elements is de tweede 3-dimensionale vertaling uit de serie Elements. De installatie vertaalt eigen gekoesterde gevoelens en intieme momenten van geluk. Deze momenten worden herbeleefd met behulp van beeldtaal die is ontleend aan de natuur. Hiermee bevestigt Lim A Po haar dankbaarheid en ontkracht hiermee tegelijkertijd de vanzelfsprekendheid. Aan de schoonheid van het leven en bovenal aan gulheid en onbaatzuchtigheid van moeder natuur. De installatie Nature of Elements kent een absolutie in vorm. De gedefinieerde vormen refereren met hun herkenbare organische kaders naar flora en fauna, ofschoon Lim A Po ook met deze serie geen realistische werken beoogt dan wel streeft naar natuurgetrouwe beelden. Ze probeert een gevoel te benaderen, een gevoel te herleven. De serie presenteert dan ook werken die openstaan voor interpretaties en introspectie. In het werk speelt de eenheid 'vorm-kleur' een centrale rol. De vormen creëren door kleuring een ruimte waarin de relatie tussen de verschillende kleuren en vormen van grote betekenis zijn, en elkaar met gelaagdheid, contrast en textuur versterken en verdiepen. De compositie van de verschillende elementen zorgt voor spanning onderling. Het spel van kleur, grootte en vorm, in combinatie met structuur, licht en schaduwslag, geeft de installatie een levend karakter. De installatie bestaat uit een veelvoud van unieke elementen. Bijzonder aan de installatie is dat deze modulair samen te stellen is. Binnen het gegeven collectief kan men hun eigen collectief creëren. Deze interactie is fascinerend en levert een interessant samenspel op.

[ENG]
Year: 2017/2018 | No: 1 - 9 | Material: acryl on Belgium linen | Category: S|M|L | ALL OBJECTS SOON ONLINE!
The installation Nature of Elements is the second 3-dimensional translation from the Elements series. The installation translates cherished feelings and intimate moments of happiness. These moments are relived with the aid of visual language that is derived from nature. Lim A Po confirms her gratitude and at the same time disproves the naturalness. To the beauty of life and -above all- to the generosity and the unselfishness of Mother Nature. The installation Nature of Elements has an absolution in form. With their recognizable organic frameworks the defined shapes refer to flora and fauna, although Lim A Po does not aim realistic works or strives for true-to-nature images. She tries to approach a feeling and revive a feeling. The series present works that are open to interpretations and introspection. In the work the 'shape-color' unit plays a central role. Through coloring, the shapes create a space in which the relationship between the different colors and shapes are of great significance, and reinforce and deepen each other with stratification, contrast and texture. The composition of the different elements creates tension among themselves. The game of color, size and shape, in combination with structure, light and shadow, give the installation a living character. The installation consists multiple unique elements. Special about the installation is that it can be modular assembled. Within the given collective one can create their own, a new and intriguing composition of the collective. This interaction is fascinating and yields an interesting interplay.

  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland

ATELIER / STUDIO AJ Lim A Po
Boeingavenue 213, 2ET, Schiphol-Rijk, NL
alisa@ajlimapo.nl | +31 (0)6-52586897
alleen op afspraak / by appointment only