ELEMENTS

[NL]
De serie Elements is een gelieerd vervolg op de serie Supernatural. Ook in deze serie staan eigen gekoesterde gevoelens en intieme momenten van geluk ten grondslag. Lim A Po vertaalt deze gevoelens in deze serie echter naar tijd en plaats.

Waar de serie Supernatural vrij en ongekaderde voorstellingen schetst, kent de serie Elements een absolutie in vorm. De gedefinieerde vormen refereren met hun herkenbare organische kaders naar flora en fauna, ofschoon ze ook met de serie geen realistische werken beoogt dan wel streeft naar natuurgetrouwe beelden. Ze probeert beelden te herleven; de weelde van de natuur, de groei en de vergankelijkheid.

In het werk speelt de eenheid 'vorm-kleur' een centrale rol. De vormen creëren door kleuring een ruimte waarin de relatie tussen de verschillende kleuren en vormen van grote betekenis zijn, en elkaar met gelaagdheid, contrast en textuur versterken en verdiepen.

Het werk refereert door haar vriendelijkheid, de kleuren en de organische kenmerken direct naar de natuur, tegelijkertijd kent het werk door de strakke vormen een grote abstractie en geven de hoge glans en het lichtspel een avantgardistische toon aan het werk.

Opvallend is de geleidelijke groei naar driedimensionaal werk. Lim A Po presenteert in deze serie dan ook met trots haar twee installaties van driedimensionale wandobjecten (linnen en spiegel rvs). De objecten zijn modulair en naar eigen inzicht samen te stellen. Dit creëert een interessant samenspel. Op deze interactieve manier neemt men deel aan de creatie en moet zij enigszins loslaten.

[ENG]
The series Elements is a related sequel of the series Supernatural. In this series cherished feelings and intimate moments of happiness are the foundation. Lim A Po translates these feelings to time and place.

The series Supernatural is free and has unframed performances, the series Elements has absolution in form. With their recognizable organic shapes they refer to flora and fauna, although she does not aim for realistic or true images. They are images to revive; the wealth of nature, growth and transience.

In the work shape versus color plays a central role. The forms create a great significance coherence between the different colors and forms, and reinforce and deepen each other with stratification, contrast and texture.

Through its friendliness, colors and organic characteristics the work refers directly to nature. At the same time, the works has an avantgarde tone due to the great abstraction, set forms, high gloss and the interaction of light.

Striking is the growth towards three-dimensional work. Lim A Po presents in this series two installations of three-dimensional wall objects (linen and mirror rvs). The objects are modular and can be set together in their own way. This others an interesting interplay. In this familiar way, men takes part in the creation and she have to let go.

  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland

ATELIER / STUDIO AJ Lim A Po
Boeingavenue 213, 2ET, Schiphol-Rijk, NL
alisa@ajlimapo.nl | +31 (0)6-52586897
alleen op afspraak / by appointment only