Clones

[NL]
Jaar: 2014/2015 | Nr: 1 - 40 | Materiaal: acryl op aluminium | Formaat: 0,81 * 1,05 m p/st | SERIE IS NIET MEER BESCHIKBAAR
In de huidige maatschappij heerst er een hunker naar uniciteit, ondanks de gelijkheid is er drang naar individueel onderscheid binnen het collectief. Dit spanningsveld vormt de basis voor het werk Clones. Het werk refereert naar de kracht van de herhaling binnen het collectief versus de unieke kenmerken van het individu. Het werk Clones betreft een veelluik bestaande uit 40 individuele werken die in een bepaald verband interactie met elkaar hebben. Lim A Po beoogt met dit veelluik dat een ieder het collectief herordent naar een eigen samenstelling. Op deze manier ontstaat er een nieuwe combinatie van individuen, een eigen betekenisvol collectief van Clones.

[ENG]
Year: 2014/2015 | No: 1 - 40 | Material: acryl on aluminium | Size: 0,81 * 1,05 m p/p | SERIES NOT AVAILABLE ANYMORE
In today's society there is a craving for uniqueness, despite the similarity, there is an urge for individual distinction within the collective. This tension is the base for the work Clones. The work refers to the strength of the repetition within the collective versus the unique characteristics of the individual. The work Clones is a multifaceted work, consisting 40 individual works that in given context interact with each other. Lim A Po intentions are that people can reorder the collective in its own composition. In this way, a new combination of individuals, private meaningful collective of Clones is created.

  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland

ATELIER AJ Lim A Po
Lieven de Keylaan 24, 2101VE Heemstede, NL
alisa@ajlimapo.nl | +31 (0)6-52586897
alleen op afspraak / by appointment only