Chronicles

[NL]
De serie Chronicles is gestart in 2015 en kent in tegenstelling tot de Social War serie, een meer afstandelijke benadering van de positie van de mens. De serie verwijst naar de collectief, met de daarin geldende verhoudingen, gedragingen en ontwikkelingen. Deze reeks kan worden gedefinieerd als minimalistisch, mooi en kleurrijk, maar verwijst tegelijkertijd naar de donkere kant van deze tijd. Zaken als opwarming van de aarde, migraties, vervuiling en religie worden gepresenteerd.

[ENG]
The Chronicles series began in 2015 and has, unlike the Social War series, a more detached approach of mankind. The series refers to the collective, with the ratios applicable therein, practices and developments. This series can be defined as minimal, beautiful and colorful, but at the same time refers to the dark side of this time. Things like global warming, migration, pollution and religion are presented.

  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland
  • AJL artist Amsterdam Nederland

ATELIER / STUDIO AJ Lim A Po
Boeingavenue 213, 2ET, Schiphol-Rijk, NL
alisa@ajlimapo.nl | +31 (0)6-52586897
alleen op afspraak / by appointment only